O děti se starají

Vedoucí tábora splnili podmínky rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Vedoucí dětských kolektivů“ a kurzu „Kvalifikační kurz hlavních vedoucích táborů“, díky kterému jsou pro svoji činnost akreditováni MŠMT. Nejen náš zdravotník, ale i všichni oddíloví vedoucí splnili podmínku kurzu „Kurz zdravotníka PP a Zdravotníka zotavovacích akcí“ akreditovaného MŠMT. Hospodář a hlavní vedoucí tábora mají kurz „Hospodář letních táborů“, taktéž akreditovaný MŠMT.
Vojta Meluzín
V civilu: Student VUT
Na táboře: Vojmel
Přejte si, co chcete a Vojtíšek Vám to splní, nebo se o to aspoň pokusí. Nejraději ovšem plní srdce nás všech obrovskou hromadou optimismu.
První místo 2018
2018
Honza Mikulica
V civilu: student
Na táboře: oddílový vedoucí
Třetí místo 2018
2018
Druhé místo 2019
2019
Martin Chlup
V civilu: student SŠ
Na táboře: oddílový vedoucí
Třetí místo 2017
2017
První místo 2020
2020
Anička Honzová
V civilu: studentka VŠ
Na táboře: oddílová vedoucí
První místo 2021
2021
Karolína Vašková
V civilu: studentka VŠ
Na táboře: oddílový vedoucí
Druhé místo 2017
2017
Tereza Glozarová
V civilu: Studentka
Na táboře: oddílový vedoucí
Třetí místo 2018
2018
Adam Pavlík
V civilu: Student
Na táboře: oddílový vedoucí
Třetí místo 2019
2019
Třetí místo 2020
2020