Česká tábornická unie

Česká tábornická unie je zapsaný spolek s dlouhou historií a hrdý držitel titulu „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.

ČTU nabízí svoje akce všem dětem a mládeži. Pořádáme například:

  • letní a zimní tábory a tábornické školy
  • tábornické školy se zaměřením na specializovanou činnost v přírodě, t.j. horolezectví, vodáctví, speleologii, potápění a pod.
  • kurzy pro vedoucí kolektivů dětí a zdravotníky na akcích s dětmi
  • výpravy do zahraničí, do míst spíše člověkem méně navštěvovaných
  • soutěže tábornických dovedností, ovládání lasa, biče, nože, sekery
  • dlouhodobé soutěže a hry pro děti, sportovní turnaje
  • setkání v lesích, dálkové pochody, soutěže tábornické všestrannosti
  • hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Trampská porta a Brána