Česká tábornická unie

Česká tábornická unie je organizací především dětí a mládeže se zájmem o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci a ochránci. ČTU jim pomáhá v uspokojování jejich zájmů v oblasti kulturního a sportovního využití.

Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. Každý z nich je samostatným článkem organizace a rozhoduje o své činnosti dle vlastních podmínek, vnitřních zásad a tradic. ČTU je jejich volným sdružením, které vyjadřuje a prosazuje společné zájmy a potřeby. Úkolem orgánů ČTU je služba hnutí.

Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je umět naslouchat druhému, respektovat jeho názory a zájmy, vzájemná tolerance. ČTU vede své členy k poznání základních životních hodnot a jejich osvojování.

ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E.T.Setona. Vzory členům ČTU jsou osobnosti, které překonaly samy sebe, aby přinesly lidstvu nová poznání.

ČTU nabízí svoje akce všem dětem a mládeži. Pořádáme například:

  • letní a zimní tábory a tábornické školy
  • tábornické školy se zaměřením na specializovanou činnost v přírodě, t.j. horolezectví, vodáctví, speleologii, potápění a pod.
  • kurzy pro vedoucí kolektivů dětí a zdravotníky na akcích s dětmi
  • výpravy do zahraničí, do míst spíše člověkem méně navštěvovaných
  • soutěže tábornických dovedností, ovládání lasa, biče, nože, sekery
  • dlouhodobé soutěže a hry pro děti, sportovní turnaje
  • setkání v lesích, dálkové pochody, soutěže tábornické všestrannosti
  • hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Trampská porta a Brána