Tábornický klub Smrček

TK Smrček je samostatnou právnickou osobou působící v rámci ČTU v oblasti Jižní Morava. Hlavní činností klubu je práce s dětmi školního věku formou organizování nejrůznějších aktivit, soutěží, her a závodů během celého roku a letních táborů pořádaných každoročně v Orlických horách. Vedoucími jsou členové bývalého oddílu Kamarádi, kterým od jeho založení v roce 1980 prošlo na dvě stě děvčat a chlapců.

Prostřednictvím České tábornické unie se TK Smrček podílí na akcích pořádaných pro děti v rámci města Brna a Jihomoravského kraje, jako jsou např. Vánoce na Nové radnici, festival Brno – město uprostřed Evropy a další. Zástupci TK Smrček nechybí ani při akcích mezinárodního významu. Jejich pořadatelská činnost se osvědčila jak na brněnském setkání prezidentů států EU v roce 2007, tak na setkání ministrů zemědělství roku 2009. Dobrá organizace a bezproblémový průběh jednotlivých akcí je důvodem, proč se Magistrát města Brna při všech těchto aktivitách pravidelně obrací právě na ČTU.

 

V orgánech Jihomoravského kraje máme též své zástupce, kteří zpracovávají metodiku a financování práce s dětmi v rámci kraje. Naši vedoucí zajišťují i lektorské přednášky a závěrečné zkoušky na celooblastních kvalifikačních školeních pracovníků s dětmi a mládeží.